Så fungerar det i klätterhallen

Vår klätteranläggning Grottan ligger på fiskaregatan 11 i Härnösand i samma lokaler som propadel och boxen bigsmile. Där har vi två rum med boulderväggar som är dryg 4 meter höga, där klättrar du utan rep med en madrass som skyddar vid fall. Vi har också en repvägg på 7 meter där man klättrar med rep och sele. 

Vill du komma och klättra med oss kan du komma på en av våra öppettider och prova på Vill du sen bli medlem kan du klättra när du vill mellan 06:00 och 23:00.

I klätterhallen klättrar vi leder på repväggen eller sk. problem på boulderväggarna. För att klättra en led eller problem så följer du samma färg på greppen hela vägen till toppen. För problemen så markerar två tejpremsor var du ska börja med händerna. De kan vara på två olika grepp eller samma. Sitter det två remsor på samma grepp, börjar du med båda händer på det greppet t.ex. För att klara problemet så ska du ha båda händerna på sista greppet längst upp.

Färgen på remsorna som sitter på startgreppen indikerar också hur svår den är. Grön är lättast och där efter blå, gul, röd, svart och vit.

Vi har skor att låna ut när du besöker oss. Selar lånas ut vid provapå-klättring. För att klättra på repväggen ska den som säkrar gått en kurs och fått ett sk. grönt kort. Den som klättrar behöver alltså inte ha detta gröna kort.

För att klättra utöver våra öppettider behöver du appan Matchi. Ladda ner den Google play eller Appstore. Skapa ett konto och sök upp närliggande anläggningar. Där hittar du klätterhallen under namnet Grottan. Där kan du boka tid för klättring och får då en kod som du kommer i klätterhallen med. Koden gäller i tre timmar.

Du kan också ladda ned appen MATCHi för att enkelt boka in dig på till våra våra kurser och arrangemang. 

Besök vår facebooksida om du har frågor. Vi svarar snabbt på PM. Där finns det även information om klätterhallen inte skulle vara bemannad en kväll. För det är så att vi driver denna klätterhall ideellt.

Regler när du besöker vår lokal - Grottan.

Alla som deltar i Härnösands Klätterklubbs verksamhet eller vistas i vår lokal, Grottan är skyldiga att följa dessa regler och anvisningar.

I Härnösands klätterklubb eftersträvar vi ett öppet klimat - Alla i lokalen med  uppmanas att vid misstänkta avvikelser från reglerna prata med personen i fråga och agera för att minska risken för fel eller olyckor.

Allmänt

 • För att klättra i klätterhallen behövs erlagd engångs-, tränings- eller terminsavgift.

Säkerhet

 • Alla som vistas i klubbens lokal skall uppträda så att risker minimeras (ex inte störa klättrare eller säkringspersoner, inte gå mellan säkringsperson och vägg, inte vistas/gå under klättrare, inte lägga utrustning under klätterområden). 

 • Topprepssäkring kräver att säkrare har grönt kort som skall bäras synligt.
  Ledsäkring kräver att säkrare och klättrare har rött kort som skall bäras synligt.

 • Inknytning i sele ska ske med dubbelåtta. Säkring med firningsåtta eller HMS-knut är förbjudet.

 • Om klättraren väger mer än 20 kg mer än säkraren ska viktsäck användas.

 • Bouldering på repvägg är ej tillåtet.

 • Som vuxen får du ha med dig barn vilka du har full uppsikt och ansvar över. Du ansvarar vid alla tillfällen över ditt barns säkerhet. 

 • Det är inte tillåtet att svinga sig i repen.

 • Det är inte tillåtet att springa i hallen.

 • Vid ett tillbud eller en incident - fyll i en incidentrapport och lägg i lådan vid förrådet eller rapportera till svenska klätterförbundet via elektroniskt formulär.

Håll rent och snyggt

 • Det är inte tillåtet att äta eller dricka på madrasserna. I klätterhallen använder vi endast vattenflaska. I “myshörnan” är det tillåtet att fika.

 • Lämna inget skräp efter dig i klätterhallen.

 • Bouldra ej med kritpåse på och använd torr krita med måtta. Sopa upp efter dig om du spiller. 

 • Klättring sker i klätterskor eller rena inomhusgymnastikskor. Inga andra skotyper.

Visa hänsyn

 • Visa hänsyn till andra klättrare och de som vistas i lokalen.

 • Eftersom lokalen är liten försöker vi att hålla nere ljudnivån – använd normal samtalston 

 • Besök inte lokalen om du är sjuk eller har symptom på sjukdom.

 • Använd vårdat språk för allas trevnad, vi är både stora och små i hallen.

 • Lämna företräde – vi hjälps åt med turordningen.

 • Stötta varandra – alla klättrar utifrån sin egen förmåga och ambitionsnivå.

 • Ge gärna tips, men fråga innan om det är okej.