Föreningen

Härnösands klätterklubb har funnits sen 2011. Vi verkar för att göra klättring i dess olika former tillgänglig för alla. Vi vill vara en förening som kan erbjuda utveckling för både ledare och aktiva oavsett nivå. För oss är det viktigt att verksamheten bedrivs med varsamhet, gott omdöme och hänsyn mot naturen och varandra.

Vår vision är att klättring ska vara ett självklart val som fritidsaktivitet och sport i Härnösand med omnejd.

Vi delar vår glöd för klättring genom

G – glädje. En god stämning och kamratskap gör att alla trivs i föreningen och ser fram emot att träffas och få klättra.

L
– lärande. Individuell och gemensam utveckling. Utmaning och utveckling - som klättrare, som person, som ledare och som föreningsaktiv oavsett din individuella utgångspunkt.

Ö – öppenhet. Att klubben är inkluderande och välkomnar alla som vill vara med och klättra oavsett tidigare erfarenhet och nivå. Vi är prestigelösa och tar hänsyn till allas olikheter och förutsättningar.

D – delaktighet och ansvar. Vi vill skapa långsiktigt engagemang och en stark gemenskap i klubben. Vi tar ansvar för vår egen och andras säkerhet och den miljö vi vistas och verkar i.